Kommentarer til 2017-lovene

 Lovkomitéen i WBF har nå utgitt offisielle kommentarer til 2017-lovene.

Kommentarer til 2017-lovene

Disse kommentarene er også publisert på Lovutvalgets side.