3.-4. divisjon 2019

3. og 4. divisjon avsluttes helga 2.-3. februar med puljer over hele landet.

Spillestart er stort sett kl 10:00 på lørdag, og avsluting søndag ettermiddag.

Resultatene oppdateres på vår SM resultatside.

Opprykksplasser fra 4. divisjon:

Krets Ant.lag Puljer Ekstra Opprykk
NBF Vest-Agder 19 1 2 3
NBF Nord-Trøndelag 14 1 1 2
NBF Buskerud 13 1 1 2
NBF Rogaland 13 1 1 2
NBF Møre og Romsdal 13 1 1 2
NBF Sogn og Fjordane 12 1 1 2
NBF Romerike og Glåmdal 11 1 1 2
NBF Hordaland 11 1 1 2
NBF Lofoten og Vesterålen 10 1   1
NBF Troms og Ofoten 10 1   1
NBF Hedmark og Oppland 16 2   2
NBF Østfold og Follo 9 1   1
NBF Telemark 8 1   1
NBF Aust-Agder 8 1   1
NBF Østerdal 6 1   1
NBF Haugaland 6 1   1
NBF Sør-Trøndelag 6 1   1
NBF Midt-Trøndelag 6 1   1
NBF Oslo 5 1   1
NBF Vestfold 5 1   1
NBF Helgeland 17 3   3
NBF Salten 4 1   1
NBF Vest-Finnmark 4 1   1
NBF Øst-Finnmark 4 1   1
         
  230 27 9 36
Lag pr opprykksplass 6,389      
3.-4. divisjon 2019