2017-18

SERIEMESTERSKAPET 2017-18

Resultat
Pulje- og kampoppsett samt tidsskjema


Alle spillerne i SM må være medlem i 2018 av den krets laget representerer. Det kreves spillerlisens i 1. - 2. divisjon, se reglement om spillerlisens.

 • 1. divisjon består av tolv lag.
 • 2. divisjon spilles i tre avdelinger med tolv lag.
 • 3. divisjon spilles i tolv avdelinger med ti lag. Geografisk inndeling.
 • 4. divisjon spilles i 36 avdelinger med seks til tolv lag. Geografisk inndeling.

NB: Lagene i 1.-3. divisjon kan nå bestå av inntil åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, må melde på alle spillerne på laget FØR første spillehelg.

Arrangementsform:

1. og 2. divisjon: Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles 27. - 29. oktober 2017 og 10. - 11. februar 2018.
Spillested er NBF Oslos spillelokaler i Lørenveien 68. Første spillehelg starter fredag kl. 19.00 og avsluttes søndag 16:00, andre helg starter lørdag kl. 09.30 og avsluttes søndag kl. 16.15. Det spilles én kamp fredag, tre kamper lørdag og to kamper søndag første helg og tre kamper lørdag og to kamper søndag andre helg.

3. divisjon
Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles over to helger som for sesongen 2017-18 er fastsatt til 4. - 5. november 2017 og 3. - 4. februar  2018. Begge spillehelger starter lørdag kl. 10.00 med avslutning søndag kl. 16.20.

Spillesteder 3. divisjon

Avdeling A Spilles i Tromsø
Avdeling B Første helg spiller lag 1-5 på Sortland, lag 6-10 i Bodø.
Andre helg spiller alle lag på Sortland
Avdeling C Spilles i Mo i Rana
Avdeling D Spilles i Trondheim
Avdeling E Spilles i Molde
Avdeling F Første helg spilles i Førde, andre helg i Bergen
Avdeling G Spilles i Haugesund
Avdeling H Spilles på Bryne
Avdeling I Spille i Grimstad
Avdeling J Spilles på Flesberg
Avdeling K Spilles på Lillehammer
Avdeling L Spilles på GreåkerPåmelding
Påmelding av lag til Seriemesterskapet skal skje via den krets de respektive lag representerer. Kretser som har lag i 1., 2. og 3. divisjon sender bekreftelse på deltakelse med spillernes fulle navn og medlemsnummer til NBF innen 1. oktober 2017. Bekreftelsen er ikke gyldig før startkontingent er innbetalt. Kretsene faktureres med forfall 1. oktober 2017.

Intakte lag hvor minst halvparten av spillerne fra forrige sesong er med har krav på sin plass. For at en spiller skal telle som del av et intakt lag, må vedkommende ha spilt nok halvrunder foregående sesong til å være berettiget til premie/bonuspoeng, det vil si minst 1/3 av halvrundene, (se avsnitt om premiering). Hvis et lag ikke er intakt, disponerer kretsen plassen.

Påmelding av lag til 4. divisjon foretas ved skriftlig påmelding til kretsen og innbetaling av startkontingent til kretsen innen den frist kretsen har bestemt. Kretsen sender skriftlig beskjed til NBF senest 1. oktober 2017 om antall puljer man skal arrangere. Startkontingent faktureres kretsene etter første spillehelg.

Samtlige lag påmeldt til 4. divisjon innen fristen vil få plass.

 1. - 3. divisjon kan hvert lag bestå av inntill åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, må melde på alle spillerne på laget FØR første spillehelg. I 4. divisjon er det ingen begrensning. Puljene settes opp geografisk med (5)6-12 lag pr. pulje.

Systemer
Lag i 1. og 2. divisjon (ikke tillatt i 3. - 4. divisjon) som benytter seg av sterkt kunstige systemer, skal innen 1. oktober 2017 sende følgende til NBF:

 • Ferdig utfylte systemkort NBF distribuerer dette til motstanderne.
 • Komplett systembeskrivelser til bruk for turneringsleder og appellutvalg.

Arrangement

 • Ikke-spillende autorisert turneringsleder (kan spille 3. og 4.div dersom en annen person administrerer turneringen) – Forbundsautorisert i 1. og 2.div. TL 
  evt. administrator skal være til stede under hele arrangementet.
 • Datagitte kort.
 • Spillstensiler på papir.
 • Resultat- og tidsskjemaer tilgjengelig på papir og tilsendt lagene før spillingen.
 • Butler i 1. – 3.divisjon tilgjengelig på internett.
 • Skjermer i 1. og 2. divisjon.
 • Rama på internett i 1. divisjon.
 • Informasjon til publikum og presse i 1. og 2.divisjon.
 • Resultatfiler skal publiseres fra Ruter (eller sendes NBF på e-post) senest dagen etter arrangementet (samme dag for 1. og 2. div). Utfylt FP-liste med medlemsnummer
  og rapport skal sendes NBF senest en uke etter arrangementet (gjelder bare de som ikke bruker Ruter).

Dersom arrangementet ikke holder den vedtatte standard, kan arrangementsstøtten helt eller delvis bortfalle. For eksempel vil manglende innsending innen fristen eller mangelfull utfylling av FP-lister, hver for seg medføre trekk i arrangementstøtten på kr 500. Kun ved helt spesielle forhold skal disse satsene avvikes.

Arrangementsstøtte

Per arrangementsted og helg:

 • 1.-2. divisjon: Etter budsjett og regning
 • 3. divisjon: kr 3.500
 • 4. divisjon: kr 2.500

Det utbetales kun EN støtte (høyeste sats) når det arrangeres flere puljer samme sted.

I tillegg utbetales pr. deltakende lag og helg:

 • 3. divisjon: kr 300
 • 4. divisjon: kr 250

Premiering

I 1. divisjon utdeles premier til de tre beste lag. I 2., 3. og 4. divisjon premieres avdelingsvinnere. For å oppnå premie må en spiller ha spilt minst 1/3 av halvrundene. FP utdeles etter tabell J.

Reglement

Det er røyke- og alkoholforbud.
For øvrig vises det til Turneringsreglementet.

Startkontingenter

1. divisjon kr 800 pr. spiller pr. helg
2. divisjon kr 700 pr. spiller pr. helg
3. divisjon kr 500 pr. spiller pr. helg
4. divisjon kr 2.400 pr. lag

Halv pris for juniorer (25 år eller yngre).

Reisegodtgjørelse - se Reisereglement

Spillested 1.-2. divisjon

Spillested 1.-2. divisjon

Spillested for 1.-2. divisjon denne sesongen har alt for lenge svevd i det blå.